HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng

Värmlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng är ett av många bolag som finns i Årjäng. Det är nämligen den kommunen som HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng finns i och den tillhör även Värmlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng som idag finns i Värmlands län har varit registrerat sedan 1985-02-19.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Årjäng arbetar för att bolag som HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng. Det finns flera bolag i Värmlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Autio, Ritva Anneli -Jelti, Anne Therese -Johansson, Anders Ivar -Nielsen, Tone Berg.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng och det är följande personer, Autio, Ritva Anneli som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Jelti, Anne Therese som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anders Ivar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Tone Berg som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Grip, Maj-Lis Cecilia som är född 1933 och har titeln Suppleant, Halvorsen, Ove Johan som är född 1938 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB bostadsrättsförening Västanås i Årjäng är 716411-1820.